ഗൾഫിൽ മരുന്നുവില ഏകീകരിക്കണമെന്ന് കുവൈത്ത് 

Posted on: January 15, 2017 3:44 pm | Last updated: January 15, 2017 at 3:46 pm
SHARE
കുവൈത്ത് സിറ്റി:  ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ മരുന്നുവില ഏകീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കുവൈത്ത് ആവശ്യപ്പെടും. മത്സരാത്മക വിലയിൽ മരുന്നുകൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കുവൈത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ  നാളെമുതൽ ഇവിടെ ചേരുന്ന   മുപ്പതാമത് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ മെഡിസിൻ കമ്മറ്റി യോഗ വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട്     കുവൈത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി, ഡോ. മഹ്മൂദ് അബ്ദുൽ ഹാദി  വ്യക്തമാക്കി. പൗരന്മാർക്ക് സഹായക വിലക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലൂടെ  സാധ്യമാവുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി
അന്താരാഷ്ട്ര രെജിസ്ട്ട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതും ഏകീകരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് വിലനിര്ണയ നയം നാം രൂപീകരിക്കുകയും വേണ്ടതുണ്ട്. . അങ്ങിനെ രൂപീകൃതമാവുന്ന ഏകീകൃത പോളിസിക്കനുസൃതമായി എല്ലാ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലും   തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അന്താരാഷ്ട മരുന്നുകമ്പനികളോട് നിർദ്ദേശിക്കണം കുവൈത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഡോ. അബ്ദുൽ ഹാദി വിശദീകരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യ  വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംബന്ധിക്കും.