നെറ്റ് യോഗ്യത: പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇളവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

Posted on: January 8, 2017 10:41 am | Last updated: January 8, 2017 at 12:07 pm

കൊച്ചി: നെറ്റ് യോഗ്യത പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇളവ് കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. സംവരണ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് മിനിമം മാര്‍ക്കില്‍ ഇളവ് നല്‍കുന്ന യുജിസി വ്യവസ്ഥ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കുന്നതിനെതിരെ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

നിശ്ചിതശതമാനം സംവരണത്തിന് പുറമെ മാര്‍ക്കിളവ് വഴി ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിലും പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ടതിലധികം നിയമനം ലഭിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ വാദം. സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന മാര്‍ക്കിളവ് തുല്യനീതിയുടെ നിഷേധമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി യുജിസി വ്യവസ്ഥ റദ്ദാക്കിയത്.