അസാധുനോട്ടുകള്‍ കൈവശം വെച്ചാല്‍ നാല് വര്‍ഷം തടവ്

Posted on: December 28, 2016 2:32 pm | Last updated: December 28, 2016 at 9:34 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: അസാധുവാക്കപ്പെട്ട നോട്ടുകള്‍ 2017 മാര്‍ച്ച് 31ന് ശേഷവും കൈവശം വെക്കുന്നവര്‍ക്ക് തടവും പിഴയും നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ഓര്‍ഡിനന്‍സിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി. ഇതനുസരിച്ച് മാര്‍ച്ച് 31ന് ശേഷം 10,000 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള അസാധു നോട്ടുകള്‍ കൈവശം വെക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താല്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

നാല് വര്‍ഷം തടവും കുറഞ്ഞത് 50,000 രൂപവരെ പിഴയുമാണ് നോട്ട് കൈവശം വെക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡിനന്‍സില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. കൈവശമുള്ള നോട്ടുകളുടെ അഞ്ചിരട്ടിയോ അല്ലെങ്കില്‍ 50,000 രൂപയോ ഏതാണോ കൂടുതല്‍ അതാകും പിഴയായി ഈടാക്കുക.