മര്‍കസ് ശരീഅത്ത് കോളജ്, കുല്ലിയ്യ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on: June 9, 2016 12:31 am | Last updated: June 9, 2016 at 12:31 am

കാരന്തൂര്‍: മര്‍കസുസ്സഖാഫതി സ്സുന്നിയ്യ ശരീഅത്ത്, കുല്ലിയ്യ കോളജുകളുടെ 2015- 16 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മൗലവി കാമില്‍ സഖാഫി കോഴ്‌സ് (തഖസ്സുസ്) ഒന്നാം റാങ്ക് മുഹമ്മദലി ജൗഹര്‍ വേങ്ങര, രണ്ടാം റാങ്ക് മഹ്മൂദ് അലി പാലാഴി, മൂന്നാം റാങ്ക് ആശിഖ് അബ്ദുല്‍ ഖാദിര്‍ തിക്കോടി
മൗലവി ഫാസില്‍ സഖാഫി കോഴ്‌സ് (മുത്വവ്വല്‍) ഒന്നാം റാങ്ക് ജഅ്ഫര്‍ കൊളപ്പുറം, രണ്ടാം റാങ്ക് സുഹൈല്‍ കൊളവയല്‍, മൂന്നാം റാങ്ക് അഡ്വ. ശംസീര്‍ വെള്ളൂര്‍
മൗലവി ഫാസില്‍ സഖാഫി കോഴ്‌സ് (കുല്ലിയ്യ ഉസ്വൂലുദ്ദീന്‍) മുഹമ്മദ് ജാബിര്‍ പറമ്പില്‍ ബസാര്‍ ഒന്നാം റാങ്ക്, മുഹമ്മദ് മുഹ്‌സിന്‍ എളാട് രണ്ടാം റാങ്ക്, ത്വാഹാ മണ്ണൂത്തി മൂന്നാം റാങ്ക്.
(കുല്ലിയ്യ ശരീഅഃ) അബ്ദുല്‍ ഖയ്യൂം വേങ്ങര ഒന്നാം റാങ്ക്, അബ്ദുല്ലത്വീഫ് വാണിമേല്‍ രണ്ടാം റാങ്ക്, മുഹമ്മദ് ആര്യനാട് മൂന്നാം റാങ്ക്.
(കുല്ലിയ്യ ലുഗഃ അറബിയ്യഃ) സാജിദ് റസാ ജാര്‍ഖണ്ട് ഒന്നാം റാങ്ക്, അമ്പര്‍ ഹുസൈന്‍ വെസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ രണ്ടാം റാങ്ക്, മുഹമ്മദ് ഫൈസാന്‍ യു പി മൂന്നാം റാങ്ക്.
റഈസുല്‍ ജാമിഅ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍, മര്‍കസ് ഡയറക്ടര്‍ എം എ എച്ച് അസ്ഹരി എന്നിവര്‍ റാങ്ക് ജേതാക്കളെയും വിജയികളെയും അനുമോദിച്ചു. ശരീഅത്ത് കോളജ് വിജയികളുടെ നമ്പര്‍
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 83, 85, 88, 89, 96, 110, 113, 117, 120, 129, 131, 134, 139, 153, 282, 300, 305, 306, 313, 316, 317, 322, 323, 326, 327, 334, 335, 336, 340, 344, 353, 355, 357, 358, 373, 378, 393, 394, 395, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 410, 413, 426, 435, 458, 462, 463, 464, 475, 476, 481, 483, 492, 497, 505, 513, 516, 517, 519, 521, 522, 525, 526, 527, 529, 536, 537, 539, 541, 552, 553, 555, 560, 562, 565, 567, 570, 571, 573, 574, 575, 583, 588, 605, 612, 619, 621, 626, 633, 636, 637, 638, 639, 640, 646, 650, 653, 654, 672, 673, 675, 680, 710, 714, 716, 718, 720, 721, 729, 730, 732, 734, 745, 748, 750, 754, 759, 770, 771, 773, 775, 777, 790, 791, 816, 817, 818, 819, 822, 824, 825, 827, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 861, 862, 865, 866, 869, 880, 881, 884, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 939, 941, 944, 946, 957, 958, 959, 962, 963, 968, 971, 972, 973, 977, 981, 989, 1000, 1001, 1004, 1005, 1006, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1027, 1028, 1029, 1033, 1036, 1040, 1041, 1042.
സെക്കന്റ് ക്ലാസ്
2, 4, 5, 8, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 49, 53, 55, 56, 60, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 86, 90, 91, 93, 95, 98, 101, 103, 108, 111, 112, 116, 119, 121, 122, 124, 125, 130, 132, 135, 142, 143, 144, 146, 150, 152, 154, 173, 174, 175, 178, 179, 190, 199, 200, 218, 231, 245, 262, 288, 301, 302, 303, 304, 307, 308, 310, 312, 314, 315, 321, 325, 328, 329, 330, 333, 337, 339, 342, 345, 346, 348, 349, 352, 354, 359, 360, 361, 374, 375, 380, 386, 387, 391, 405, 407, 418, 421, 423, 432, 439, 443, 444, 455, 459, 465, 466, 468, 469, 472, 474, 477, 478, 482, 484, 486, 487, 489, 499, 501, 504, 511, 514, 520, 524, 528, 531, 532, 538, 542, 543, 547, 549, 550, 557, 572, 576, 579, 582, 585, 586, 594, 597, 602, 610, 620, 622, 631, 662, 671, 676, 678, 682, 693, 708, 709, 711, 715, 724, 725, 737, 738, 740, 751, 752, 753, 755, 757, 758, 761, 763, 764, 766, 780, 781, 782, 794, 795, 799, 804, 838, 849, 859, 867, 868, 870, 886, 898, 906, 907, 908, 911, 913, 937, 938, 947, 953, 955, 961, 965, 969, 970, 978, 990, 995, 998, 1016, 1021, 1026, 1030.
തേര്‍ഡ് ക്ലാസ്
15, 18, 50, 54, 87, 92, 94, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 109, 114, 115, 118, 123, 126, 127, 128, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 147, 148, 149, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 286, 287, 295, 296, 309, 311, 318, 320, 324, 332, 341, 350, 351, 356, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 376, 377, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 392, 396, 397, 402, 406, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 417, 419, 420, 422, 425, 429, 434, 436, 438, 440, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 456, 467, 470, 479, 480, 485, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 498, 502, 509, 515, 518, 523, 530, 535, 540, 544, 545, 546, 548, 551, 554, 556, 558, 559, 561, 563, ,566, 568, 569, 577,578, 581, 584, 587, 589, 590, 592, 596, 598, 599, 600, 601, 604, 606, 607, 608, 614, 615, 617, 618, 623, 632, 634, 635, 641, 642, 643, 644, 659, 660, 663, 664, 669, 679, 683, 685, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 700, 702, 703, 706, 707, 712,713, 717, 719, 722, 723, 727, 742, 762, 765, 767, 768, 769, 784, 796, 797, 798, 801, 802, 806, 807, 821, 826, 829, 832, 833, 836, 860, 871, 872, 892, 893, 909, 912, 916, 945, 949, 951, 954, 964, 967, 974, 980, 984, 996, 1002, 1003, 1018, 1025, 1035, 1037, 1098, 1099, 1100, 1101. 266, 273, 603, 627, 670, 811, 812, 986.

കുല്ലിയ്യ വിജയികളുടെ നമ്പര്‍
ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷന്‍
1069, 1107, 1258, 1267, 1302, 1306, 1307, 1329, 1331, 1342, 1374, 1393, 1404, 1421, 1422, 1432, 1437, 1444, 1452, 1454, 1456, 1471, 1482, 1511, 1518, 1525
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്
1070, 1074, 1080, 1108, 1109, 1114, 1148, 1153, 1184, 1185, 1187, 1188, 1190, 1191, 1217, 1225, 1250, 1263, 1265, 1268, 1270, 1301, 1310, 1319, 1321, 1323, 1324, 1325, 1327, 1334, 1336, 1338, 1339, 1341, 1344, 1346, 1347, 1351, 1352, 1353, 1354, 1357, 1359, 1360, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1372, 1373, 1376, 1378, 1380, 1385, 1386, 1387, 1394, 1396, 1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1420, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1431, 1435, 1442, 1443, 1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1455, 1460, 1462, 1463, 1467, 1468, 1470, 1472, 1475, 1487, 1489, 1491, 1501, 1502, 1506, 1507, 1513, 1514, 1517, 1520, 1521, 1524, 1528, 1529, 1532
സെക്കന്റ് ക്ലാസ്
1073, 1075, 1079, 1081, 1111, 1112, 1116, 1150, 1151, 1186, 1218, 1221, 1248, 1256, 1266, 1304, 1314, 1320, 1335, 1337, 1370, 1371, 1375, 1377, 1383, 1384, 1389, 1391, 1392, 1395, 1397, 1412, 1427, 1433, 1436, 1439, 1440, 1450, 1457, 1459, 1461, 1469, 1473, 1477, 1485, 1488, 1495, 1526, 1530, 1533
തേര്‍ഡ് ക്ലാസ്
1115, 1224, 1400, 1480, 1497