വായ്പാനയം പ്രഖ്യാപിച്ചു;നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: June 7, 2016 11:35 am | Last updated: June 7, 2016 at 6:10 pm

reserve bank of indiaമുംബൈ: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വായ്പാ നയം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിശ നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. റിപ്പോ നിരക്ക് 6.30 ശതമാനത്തിലും റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനത്തിലും കരുതല്‍ ധനാനുപാതം നാല് ശതമാനത്തിലും തുടരും.

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഹ്രസ്വകാല വായ്പ (റീപോ) നിരക്ക് ഏപ്രിലില്‍ 0.25% കുറച്ച് 6.5 ശതമാനമാക്കിയിരുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ താഴ്ന്ന നിരക്കാണിത്. വായ്പാ പലിശ നിരക്കു നിര്‍ണയത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിരക്കാണു റിപോ.അടിസ്ഥാനനിരക്കുകളില്‍ മാറ്റമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഭവന,വാഹന വായ്പ പലിശനിരക്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല.