246 കോടി രൂപയുടെ പെന്‍ഷന്‍ തുക അനുവദിച്ചു

Posted on: February 27, 2016 9:25 am | Last updated: February 27, 2016 at 9:25 am
SHARE

pensionതിരുവനന്തപുരം: ഫെബ്രുവരി മാസത്തേക്കുള്ള 246 കോടി രൂപയുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനുകള്‍ക്ക് 13.7 കോടി രൂപ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ക്ക് 27.8 കോടി രൂപ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് 204 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക അനുവദിച്ചത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here