സ്‌നേഹപൂര്‍വം ധനസഹായം: അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ മാത്രം

Posted on: November 7, 2015 12:41 am | Last updated: November 7, 2015 at 12:41 am
SHARE

socialsecuritymissionപിതാവോ മാതാവോ മരണമടഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്‍ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്‌നേഹപൂര്‍വം വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം മുഖന ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ www.socialsecuritymission.gov.in ല്‍ ലഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അല്ലാതെ നിരവധി അപേക്ഷകള്‍ മിഷന്റെ ആസ്ഥാന ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അപേക്ഷകള്‍ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന് തീര്‍പ്പാക്കാനാകില്ല. അതിനാല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ അല്ലാതെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകരും ഈ മാസം 30ന് മുമ്പ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here