വെള്ളക്കരം കൂട്ടിയത് പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാറിനോട് കെപിസിസി

Posted on: September 22, 2014 1:09 pm | Last updated: September 23, 2014 at 12:32 am
SHARE

kpcc

തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളക്കരം കൂട്ടിയ നടപടി പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാറിനോട് കെപിസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നു ചേര്‍ന്ന അവയ്‌ലബിള്‍
കെപിസിസി യോഗമാണ് സര്‍ക്കാരിനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിവ് ഊര്‍ജിതമാക്കണമെന്നും കെപിസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
20000 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ അധിക നികുതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. നിലവില്‍ 10000 ലിറ്റര്‍ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്ലാബുകള്‍ പുനര്‍ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും കെപിസിസി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.