കായലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

Posted on: May 11, 2014 7:33 pm | Last updated: May 11, 2014 at 7:33 pm

kollam mapകൊല്ലം: ശാസ്താം കോട്ടയില്‍ കായലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ഇഞ്ചക്കല്‍ കായലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രതീഷ് (16), അഭിജിത് (15), അമല്‍ കൃഷ്ണ (15) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒരാള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. മുങ്ങിത്താന്ന വരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമല്‍കൃഷ്ണ മരിച്ചത്.

മീന്‍ പിടിക്കാനും കുളിക്കാനുമായാണ് നാല്‍വര്‍ സംഘം കായലിലെത്തിയത്. രതീഷും, അമലും ഭരണിക്കാവ് ജെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസിലേയും അഭിജിത്ത് ശാസ്താംകോട്ട ഗവ.എച്ച്.എസ.്എസിലേയും വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്.