തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം വേതനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു

Posted on: March 5, 2013 12:58 pm | Last updated: March 5, 2013 at 12:59 pm
SHARE

NREGA--621x414--621x414ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള വേതനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. വര്‍ഷത്തില്‍ നൂറ് ദിവസം ജോലി ഉറപ്പ് നല്‍കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ജോലി ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ കേരളത്തില്‍ 180 രൂപയായിരിക്കും ദിവസ വേതനം. നേരത്തെ ഇത് 164 രൂപയായിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.