പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടി

Posted on: March 4, 2013 9:03 pm | Last updated: March 5, 2013 at 5:29 pm
SHARE

pscതിരുവനന്തപുരം; പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി. ഈ മാസം 31ന് അവസാനിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധിയാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി നല്‍കാന്‍ ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന പി.എസ്.സി  യോഗം തീരുമാനിച്ചത്.റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക്  നീട്ടിനല്‍കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പി.എസ്.സിയോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാന്‍ പി.എസ്.സി തയ്യാറായില്ല.