ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

Posted on: February 25, 2013 8:22 am | Last updated: March 28, 2013 at 2:05 pm

oscar-wideലോസ് ആഞ്ചല്‍സ് 85ാമത് അക്കാഡമി അവാര്‍ഡുകള്‍ കൊഡാക്ക് തിയേറ്ററില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ലൈഫ് ഓഫ് പൈക്ക് രണ്ട് പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍.